Logo BPS
FR   NL   EN

02 / 539 38 90

info@uwkijkopveiligheid.brussels

Logo NLUw kijk op de veiligheid

Brussel Preventie & Veiligheid (www.bps-bpv.brussels) is een instelling van openbaar nut die instaat voor de coördinatie van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het bijzonder als doel heeft meer kennis te verwerven over de veiligheidsproblemen.

Daarom organiseert Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) een enquête over het onveiligheidsgevoel van de mensen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, werken of reizen, en over de incidenten waarvan zij de voorbije twaalf maanden eventueel het slachtoffer zijn geweest.

De enquête geeft de burgers de mogelijkheid zich uit te spreken over hun subjectieve ervaringen inzake veiligheid. Het is de bedoeling de factoren die voor een onveiligheidsgevoel zorgen in kaart te brengen en de gegevens te vervolledigen inzake overlast en strafbare feiten die zich op het grondgebied hebben voorgedaan maar nooit werden aangegeven. Op basis van die kennis kan er een concreet actieplan voor een betere preventie en veiligheid op het Brusselse grondgebied worden uitgewerkt.

Binnen BPV is het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV) verantwoordelijk voor het project. De missie van het BOPV staat beschreven in de ordonnantie van 28 mei 2015 en bestaat er onder andere in meer kennis te verwerven voor de overheid inzake veiligheid en preventie door veiligheidsproblemen te registreren en te analyseren en het beleid te evalueren.

In 2018 wordt de enquête uitgevoerd door het studiebureau SONECOM (www.sonecom.be). SONECOM respecteert de wettelijke bepalingen inzake privacy, houdt zich aan de regels van de wetenschap en hecht veel belang aan deontologie en vertrouwelijkheid.

Alvast bedankt voor uw tijd bij het invullen van deze enquête!

De directie van BPV

Ik wens deel te nemen aan deze enquête en ik ben: